Hopp til hovedinnhold
Gratis frakt ved kjøp over 1500,-
Sendes innen 1-2 dager

 

Personvernerklæring

Sist oppdatert: 19. August 2021

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Sytti6 samler inn, bruker og behandler personopplysninger til besøkende på og kundene til Sytti6. Alle personopplysninger behandles i overensstemmelse med norske og EU-rettslige regler (GDPR).

Om Sytti6

Haakon Ørland er i henhold til personopplysningsloven og EUs generelle personvernforordning (GDPR) behandlingsansvarlig for de personopplysningene som behandles av Sytti6.

Personopplysninger

Personopplysninger er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. Tilgang til personopplysninger er begrenset til Sytti6. Vi avslører ikke opplysninger om våres kunder til andre parter.

Haakon Ørland sin behandling av personopplysninger

Når du handler hos oss behandler vi opplysninger for å kunne sende deg varene du har bestilt hos oss. Vi lagrer kun de opplysninger som er nødvendige for å kunne sende deg varene.

Haakon Ørland er underlagt arkivloven og offentlighetsloven. Vi er derfor forpliktet til å: lagre dokumentasjon og personopplysninger i samsvar med arkivloven i en lengre periode enn det som er nødvendig for formålene som personopplysningene behandles for. Haakon Ørland er også forpliktet til å gi innsyn i dokumentasjon og personopplysninger i samsvar med offentlighetsloven (dvs. en utlevering av personvernopplysninger).

Når samler Haakon Ørland inn personopplysninger?

Vi behandler i hovedsak opplysninger som du har gitt til oss for en av disse årsakene: Du har bestilt våre produkter eller har kontaktet oss via e-post.

Arkiv og database

Haakon Ørland registrerer ip-adresse, navn, telefon nr, mailadresse, adresse og annen relevant informasjon som fremgår av bestilling av våre produkter.

Opplysninger som ligger i Haakon Ørland sin database brukes utelukkende som grunnlag for å kunne sende deg som kunde dine produkter.

Informasjonssikkerhet og databehandling

Haakon Ørland bruker datamaskin til elektronisk lagring av dokumenter. Opplysninger som samles inn lagres på lokal datamaskin med sikkerhetskopi i nettskyen.

Registrering, lagring og oppbevaring skjer i henhold til arkivlovgivningen.

Haakon Ørland samler ikke inn eller lagrer sensitive opplysninger i sin virksomhet.

E-post og telefon

Dersom du kontakter meg per e-post, vil jeg lagre din henvendelse, mitt svar og din e-postadresse.

Haakon Ørland benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av saksbehandling journalføres. Disse opplysningene behandles i så fall som beskrevet over. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres, bortsett fra at telefonsamtalen blir liggende i medarbeiderens liste på telefonen.

Haakon Ørland benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.
Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Informasjonskapsler

Kommer senere…

Google Analytics

Vi samler inn uidentifiserte opplysninger om besøkende på sytti6.no.
Haakon Ørland tar ut statistikk fra Google Analytics på totalt antall som bruker Haakon Ørland sin nettside og hvor mange av disse som er unike brukere. Informasjonen som er generert av en slik informasjonskapsel ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert IP-adressen, sendes til Google og lagres på servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

Dine rettigheter:

Du har rett til bl.a. å kreve innsyn, kreve retting, og kreve sletting av dine personopplysninger med mindre det ikke kolliderer med regnskaps- og bokføringsloven.

Kontakt meg på haakon@haakonorland.no hvis noe er uklart for deg.